Overslaan naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Definities :

Villa Drossa : Entiteit in haar hoedanigheid van vakantieverhuurbedrijf die haar seizoensverhuurdiensten aanbiedt.

Website e-mailadres : contact@villadrossa.com

Site: Ce site internet (villadrossa.com)

Klant : Elke gebruiker van de website die de op de website van Villa Drossa gepubliceerde producten en diensten bestelt, aankoopt of reserveert.
Uitgever: Villa Drossa, Alpilles Provence en ByLomé zijn
d'éditeur du ce site internet ainsi que les sous-sites, et déclinaisons d'URL directement liés.

Internetgebruiker : Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, die verbinding maakt met de Site.
Aankondiging: Internetpagina waarop de kenmerken van een vakantiewoning of een product of dienst worden beschreven met een (gedetailleerde) beschrijving, kenmerken, foto's, video's, beschikbaarheid en een prijsschema.

Beveiligde betalingsmodules : Streep of Paypal.

 

Doel van de site

Deze website publiceert, aggregeert, verwijst en verspreidt zijn advertentie, aanbiedingen van toeristische accommodatie, seizoensaccommodatie, toeristische diensten, toeristische informatie, links naar partners in de Alpilles, met als doel zijn eigendom te verhuren aan toeristische klanten en partners in contact te brengen met klanten of klanten met partners. Villa Drossa location saisonnière biedt een internetoplossing die ontworpen is om de beveiligde reservering van producten en diensten met behulp van beds24 software en beveiligde betaling via Stripe of Paypal te vergemakkelijken. De aanbiedingen van de vakantieverblijven en alle informatie over de vakantieverblijven (foto's, gedetailleerde beschrijvingen, geografische ligging & prijzen) zijn uitsluitend afkomstig van Villa Drossa. Er mag geen tekst of audiovisueel beeldmateriaal worden gebruikt zonder toestemming van Villa Drossa. Het aanbod van vakantiewoningen wordt gepubliceerd door middel van een computerprogramma beds24, met dagelijks bijgewerkte beschikbaarheid, elke reservering wordt bevestigd door Villa Drossa, eventuele fouten in de beschikbaarheid gekoppeld aan het computersysteem, of invoerfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Villa Drossa. Alle gepubliceerde advertenties worden willekeurig gerangschikt op de site, zonder een prioriteit van plaatsing te bepalen volgens de partners.

Partners kunnen ook webservices gebruiken om beschikbaarheid en prijzen in realtime aan te bieden, evenals een veilige 100% online betalingsoplossing.

 

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het surfen op de Site impliceert de aanvaarding door alle internetgebruikers van deze algemene voorwaarden van Villa Drossa. De loutere verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die van de Klant. De Internetgebruiker erkent dat hij ze volledig heeft gelezen en zonder beperking aanvaardt. Aanvaarding van deze voorwaarden houdt in dat de Internetgebruiker handelingsbekwaam is, of bij gebrek aan handelingsbekwaamheid, toestemming heeft van een voogd of curator;een voogd of curator als ze wilsonbekwaam zijn, of hun wettelijke vertegenwoordiger als ze minderjarig zijn, of dat ze een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon. 

Naast deze voorwaarden gelden de contractuele voorwaarden voor vakantieverhuur en diensten van de betreffende partners.

 

Reservering

Om te reserveren moet de klant huurnachten en/of een product of dienst selecteren. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven op de site. De klant moet alle velden op het reserveringsformulier invullen. Baby's en jonge kinderen worden als individuen beschouwd, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het aanbod of in de algemene verkoopsvoorwaarden van Villa Drossa.

De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk na te gaan of de ontvangen boekingsbevestiging correct is en Villa Drossa zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te brengen van eventuele fouten.

 

De Klant aanvaardt de algemene verkoopvoorwaarden door de reservering te valideren.

Het reserveringsformulier van Villa Drossa is beveiligd met een SSL-certificaat, dat garandeert dat de ingevoerde gegevens gecodeerd zijn. Elke reservering wordt geaccepteerd onder voorbehoud van ontvangst van :

  • De aanbetaling voor terugbetaalbare tarieven met annuleringsvoorwaarden.
  • Totaalbedrag voor niet-restitueerbare tarieven.

Als de klant ervoor kiest om online te betalen, worden de volgende beveiligde online betalingsmodules gebruikt Streep of Paypal. Stripe accepteert betalingen met de meeste creditcards, giropay, sofort, ideal, bancontact, sepa, apple pay en anderen.

Zodra het formulier is gevalideerd, wordt de reservering automatisch doorgestuurd naar Villa Drossa, die de betalingen, de betalingswijzen, de debitering van de bedragen met betrekking tot de reservering of de aanbetaling en de verzending van verschillende documenten met betrekking tot het verblijf beheert.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Eventuele bankkosten (nationaal of buitenlands) zijn voor rekening van de klant. De geldende prijzen zijn de prijzen die op de site worden weergegeven op de dag van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. De klant wordt geïnformeerd dat de weergegeven prijzen alleen geldig zijn op de dag en op het moment van de bestelling. De prijzen worden op de site aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. De creditcard of bankrekening van de klant wordt pas gedebiteerd nadat de reservering door Villa Drossa is geaccepteerd.

 

Herroepingsrecht

De Klant/Consument is ervan op de hoogte dat, als uitzondering op de bepalingen die eerder in het bijzonder in artikel 221-28 van de Franse consumentenwet werden uiteengezet, artikel L. 221-28 12° van de genoemde wet bepaalt dat overeenkomsten voor de "levering van diensten: accommodatie, vervoer, catering, vrijetijdsdiensten die op een bepaalde datum of op een bepaald tijdstip moeten worden geleverd" zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Bijgevolg erkent hij dat hij geen gebruik zal kunnen maken van de voornoemde herroepingstermijn.

 

Annulering/wijziging/annulering van de reservering

De klant kan de reservering van zijn huurwoning beëindigen, wijzigen of annuleren volgens de regels bepaald in artikel 13 van de algemene verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden voor wijziging en annulering van een reservering zijn deze die door Villa Drossa worden toegepast en door de klant worden aanvaard op de dag van de reserveringsprocedure. De datum van ontvangst van de verklaring van annulering/wijziging is bepalend. De klant wordt aangeraden schriftelijk per e-mail te annuleren. Afhankelijk van het tijdstip van annulering en de contractuele voorwaarden van Villa Drossa of de servicepartner, kan de klant annuleringskosten verschuldigd zijn zoals bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Verzekering

We raden klanten aan een reis- of annuleringsverzekeringDit komt omdat zelfs kleine ongevallen tot aanzienlijke kosten kunnen leiden, die niet noodzakelijk gedekt worden door de gebruikelijke ziektekostenverzekering.

 

Identiteitspapieren, visa en gezondheid

Alle klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nationale en buitenlandse regelgeving met betrekking tot het binnenkomen en verlaten van het land, gezondheid, identiteitsdocumenten of paspoorten en visa.

 

Bewoning van het vakantiehuis

Klanten zijn verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt tijdens hun verblijf (tenzij dit het gevolg is van normale slijtage of defecte apparatuur) en voor bepaalde risico's die samenhangen met hun aanwezigheid (brand, waterschade, enz.) waarvoor ze verzekerd moeten zijn.

 

Verantwoordelijkheid voor publicaties

Villa Drossa publiceert haar accommodatieaanbod en producten en diensten die worden aangeboden door partners. Deze informatie kan, ondanks onze waakzaamheid, onnauwkeurigheden, weglatingen, benaderingen of verouderde informatie bevatten. Villa Drossa wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor deze inhoud en staat niet in voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Villa Drossa kan de gebruiker via links doorverwijzen naar sites van derden, waarvoor Villa Drossa niet aansprakelijk kan worden gesteld. Beschrijvingen en prijzen zijn niet contractueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens

Het staat internetgebruikers vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het surfen op de site. Reserveren op de site houdt in dat d'een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie verzamelt. Internetgebruikers die dit soort informatie, noodzakelijk voor de reserveringsprocedure, niet willen verstrekken, kunnen geen reservering maken. De verzamelde persoonlijke gegevens worden elektronisch verwerkt en zijn noodzakelijk voor Villa Drossa om haar contractuele verplichtingen na te komen. Deze gegevens worden uitsluitend in deze hoedanigheid bewaard door Villa Drossa, haar software Beds24 of haar betalingsmodule Stripe. Villa Drossa verbindt zich ertoe deze gegevens niet te gebruiken in een andere context, noch door te geven aan derden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Klanten of in gevallen voorzien door de wet. In overeenstemming met de bepalingen van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 worden de gegevens van alle Klanten die op deze site zijn geregistreerd gedurende een jaar bewaard, een redelijke periode die nodig is voor een goede administratie van de site en voor een normaal gebruik van de gegevens. Klanten hebben het recht om zich te verzetten tegen de gegevens die ze hebben verstrekt, deze te bevragen, in te zien en te corrigeren. Hiervoor hoeven ze alleen maar een verzoek te sturen naar het e-mailadres bovenaan deze pagina (Je kunt meer informatie vinden op de pagina's over de RGPD bij de CNIL.). In overeenstemming met de huidige regelgeving moet uw verzoek vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 

Cookies

In overeenstemming met Verordening nr. 2011-1012 van 24 augustus 2011 betreffende elektronische communicatie en de twee uitzonderingen op de verplichte voorafgaande toestemming van artikel 32 II van de Franse wet op de gegevensbescherming, wordt de internetgebruiker geïnformeerd dat Villa Drossa een cookie op zijn computer kan plaatsen om optimaal te kunnen surfen. Wij gebruiken geen marketingcookies. De internetgebruiker wordt geïnformeerd dat cookies kleine bestanden zijn die op de computer van de internetgebruiker worden geïnstalleerd via zijn browser, die het mogelijk maken om zijn verbindingen met verschillende internetpagina's te identificeren en te onthouden en dat ze een beperkte levensduur hebben. Deze cookies zijn bedoeld om gedurende een variabele periode van maximaal een jaar op de computer van de internetgebruiker te worden opgeslagen. De internetgebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de opslagperiode te wijzigen of ze te verwijderen via de interface van zijn/haar browser. Als hij ze moet verwijderen, wordt hij gewaarschuwd dat het browsen op de Site niet optimaal zal zijn. Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om cookies die op hun computer zijn geplaatst te verwijderen door naar het daarvoor bestemde menu in hun browser te gaan.

 

IP-adressen

Het IP-adres is een reeks getallen, gescheiden door punten, waarmee een computer uniek kan worden geïdentificeerd op het internetnetwerk. Villa Drossa behoudt zich het recht voor om het publieke IP-adres van alle internetgebruikers te verzamelen en te bewaren gedurende de wettelijk vereiste periode. Overeenkomstig de geldende wetgeving moet Villa Drossa alle persoonlijke gegevens van een internetgebruiker meedelen aan de bevoegde autoriteiten op verzoek van de rechtbank of aan elke persoon op basis van een gerechtelijke beslissing. Het IP-adres kan worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de internetgebruiker indien deze informatie wordt meegedeeld door een internetprovider.

 

Storingen op de site

Cases of force majeure will be deemed to include any prevention, limitation or disruption of the site or services due to fire, epidemic, explosion, earthquake, fluctuations in bandwidth, failure attributable to the access provider, failure of transmission networks, collapse of installations, illicit or fraudulent use of passwords, codes or references supplied to the customer, computer hacking, a security breach attributable to the customer, a breach of security attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the service provider, a breach of contract attributable to the serviceonwettig of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant zijn verstrekt, computerhacking, een inbreuk op de beveiliging die is toe te schrijven aan de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, storing van een computersysteem of het uitvallen van een computersysteem;overstroming, stroomuitval, oorlog, embargo, wet, bevel, eis of vereiste van een overheid, vordering, staking, boycot of andere omstandigheden buiten de wil van Villa Drossa. In geval van onmogelijkheid van toegang tot de Site ten gevolge van technische problemen van welke aard ook, kan de internetgebruiker of klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder beperking in de tijd, van één of meerdere online diensten kan geen nadeel inhouden voor de internetgebruiker of klant en kan in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding.

 

Gepubliceerde inhoud

De inhoud die de klant publiceert op de pagina's van de site, in het bijzonder commentaren en meningen, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Krachtens artikel 6-I-4 van de Wet op het vertrouwen in de digitale economie moet de klant zich ervan bewust zijn dat elke onrechtmatige melding van vermeend ongeoorloofde inhoud zijn verantwoordelijkheid kan inhouden en dat deze wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.000 euro krachtens artikel 6-I-4 van de Loi de confiance dans l'Economie numérique.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud, structuur en software die worden gebruikt om de site te beheren, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, copyright, van het geheel of een deel van deze site op een papieren of elektronische drager is formeel verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van Villa Drossa, Alpilles Provence, By-Lomé, Beds24, Paypal of Stripe of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden vormt een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of transformatie, schikking of reproductie door welke kunst of proces dan ook. Het geheel van deze site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.

 

Kennisgevingsvoorschriften

Alle op deze site gepubliceerde meningen geven de standpunten en meningen weer van de auteurs ervan en niet van de beheerders of moderators van deze site (met uitzondering van berichten en reacties die door henzelf zijn geplaatst). De beheerders en moderators kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze berichten, hoewel zij zich ertoe verplichten alle algemeen verwerpelijke of illegale teksten zo snel mogelijk te verwijderen. Als gebruikers stemt u ermee in geen beledigend, obsceen, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel georiënteerd of enig ander materiaal te plaatsen dat de toepasselijke wetgeving kan schenden. U erkent dat de beheerders en moderators het recht hebben om berichten te verwijderen, aan te passen of te verplaatsen als de situatie daarom vraagt. U stemt ermee in dat alle informatie die u invoert wordt opgeslagen in een database. In het geval dat uw account wordt geblokkeerd of gesloten, kunt u geen aanspraak meer maken op het eigendom van uw geschriften, met uitzondering van de geschriften die direct betrekking hebben op uw privéleven. Deze laatste kunnen op uw verzoek worden verwijderd door een beheerder van de site, op eenvoudig verzoek van u aan het volgende adres e-mail bovenaan de pagina.

 

Bepalingen betreffende de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Franse recht. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de dag van de reservering door de internetgebruiker of de klant.

nl_NLNederlands